Реформа ЖКГ із Коаліційної угоди

3533533XIV.    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    ГРОМАДЯН    КОМУНАЛЬНИМИ  ПОСЛУГАМИ   ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ.

Ми     забезпечимо     можливість      самостійного      прийняття      рішень     власниками  багатоквартирних      будинків   стосовно   всіх  питань  управління   будинком,    залучення  кредитних ресурсів та модернізацію будинків, можливість контролю якості комунальних   послуг;  створимо  умови  для  розвитку  конкурентного  ринку  надання  послуг  з  управління  житловими        будинками;    забезпечимо    комерційний    облік  споживання     населенням  комунальних  ресурсів;  створимо  умови  для  модернізації  комунальної  інфраструктури; забезпечимо прозорість інформації про зміни тарифів для споживачів.

1.  Надання  власникам  житла  механізмів  для  ефективного  управління  та  забезпечення житла якісними послугами

1.1. Вдосконалення  діяльності  об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку,  в  тому числі  шляхом запровадження обов’язковості рішень ОСББ для всіх власників  у  будинках,  де  створено  ОСББ  ,  запровадження  справедливого  порядку  визначення   голосів,  які  належать  кожному  співвласнику,  чіткого  закріплення  відповідальності   власників відносно один одного, ОСББ та третіх осіб; (1 кв 2015)

1.2. Створення   законодавчої   бази   для  прийняття   рішень   загальними    зборами    в   багатоквартирних будинках, де власники не об’єдналися в ОСББ, надання можливості    отримання  власниками  квартир  в  будинку  інформації  з  реєстру  про  належність    квартир в таких будинках іншим власникам; (1 кв 2015)

1.3. Надання  власникам  житла  у  багатоквартирних  будинках  права  самостійно  обирати  форму    отримання     послуг   від  природних  монополістів    з  водопостачання,  водовідведення,   теплопостачання  –   або   шляхом   укладання   прямих   договорів   з   власниками квартир або через управителів житла; ( 4 кв 2015)

2.  Запровадження ринкових  умов господарювання надавачів послуг з управління житлом

2.1. Усунення   регуляторних   бар’єрів   для   створення    ринку   управління   житлом, запровадження вільних цін на послуги з управління житлом; (1 кв 2015)

2.2. Встановлення на рівні закону правил роботи, обов’язків та відповідальності  надавачів   послуг з управління житлом; (1 кв 2015)

3.  Запровадження оплати за фактично спожиті  природний газ, теплову енергію, послуги з  централізованого водопостачання шляхом запровадження 100 % комерційного обліку   (до 2017 року)

4.  Забезпечення     сталого   функціонування   та   розвитку     комунальних      систем  централізованого  водопостачання,  водовідведення  та  теплопостачання  та  прозорості      ціноутворення у цих сферах для споживачів

4.1.  Вдосконалення механізмів тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів      господарювання    у   сфері  комунальних   послуг,  у   тому  числі  через  механізми  стимулюючого     ціноутворення  та  ціноутворення  за  методом  встановлення  норми  доходу,   з  метою      забезпечення  стабільності   умов   господарювання  протягом  середньострокового періоду, фінансування модернізації комунальної інфраструктури  та скорочення  неефективних операційних витрат підприємств; (2016 рік)

4.2. Запобігання  неконтрольованому  відключенню  об’єктів  від  систем  централізованого    теплопостачання шляхом запровадження в схемах теплопостачання населених пунктів    механізму, відповідно   до  якого   органи   місцевого   самоврядування     визначають  територію,  в  межах  якої  може  діяти  тільки  конкретна  система  теплопостачання  (централізована чи автономна/індивідуальна) (окрім новобудов). Встановлення чіткої  відповідальності   споживачів   за   самовільне   користування   тепловою   енергією та від’єднання/відключення від теплових   мереж/внутрішньобудинкових    систем   централізованого опалення.

5.  Встановлення вимог публічності обговорення членами відповідних громад планів щодо   зміни схем теплопостачання.

5.1. Створення умов для  розвитку конкуренції на ринку виробництва тепла, в тому числі    шляхом    визначення    порядку    сплати   вартості  будівництва    та/або   реконструкції  теплових мереж для приєднання нового об’єкту генерації теплової енергії до теплових  мереж; (2015 рік)

5.2. Відмова  від  втручання  на  державному  рівні  в  господарську  діяльність  підприємств   теплопостачання,  водопостачання   та  водовідведення,  в  тому   числі  скасування   рахунків зі спеціальним режимом використання за умови стабілізації розрахунків енергоносії;

5.3. Оприлюднення органом, що здійснює державне регулювання  в сферах енергетики та комунальних  послуг,   та  органами   місцевого    самоврядування    інформації    про   обґрунтування зміни тарифів та їх складових для споживачів на відповідних територіях діяльності ліцензіатів.

6.  Збільшення частки утилізації твердих побутових відходів, їх максимального повторного  залучення у господарський оборот як вторинних ресурсів

6.1. Надання повноважень органам місцевого самоврядування  на встановлення тарифів    на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів; (1 кв 2015)

6.2. Запровадження  принципу  «поновної  відповідальності  виробника  товарів  в  тарі  та    упаковці» за утилізацію відходів тари та упаковки відповідно до вимог Директив ЄС та    створення прозорого механізму фінансування виробниками товарів в тарі та упаковці утилізації тари та упаковки; (протягом 2015 року)

6.3. Забезпечення   дотримання   вимог   Директив   ЄС   про   полігони   відходів   в   системі     ціноутворення на захоронення відходів.

7.  Підвищення     енергетичної      безпеки     держави       за   рахунок     енергоефективності,  енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері

7.1. Прийняття   Закону   про   енергетичну   ефективність      будівель,   що   реалізує   вимоги   Директив  ЄС  щодо  енергетичних  характеристик  будівель,  в  тому  числі  в   частині   встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, будівництва    будівель  з майже  нульовим рівнем споживання енергії,  запровадження механізмів     енергетичної   сертифікації   будівель,     визначення   принципів   державної   підтримки      заходів з енергоефективності; (1 кв 2015)

7.2. Створення механізму державної підтримки заходів з  енергоефективності в житлових   будинках та бюджетній сфері, в тому числі через спрямування на енергоефективність зекономлених коштів державного бюджету внаслідок зменшення споживання газу за    рахунок  здійснених  інвестицій  в  енергоефективні  заходи    (револьверний  механізм); (протягом 2015 року)

7.3. Залучення  приватних  інвестицій  в  підвищення    енергетичної  ефективності  об’єктів     державної   та   комунальної   власності     (школи,   вузи,   лікарні  тощо),   в   тому   числі     створення  правових  підстав  для  розвитку  механізмів  енергосервісного  підряду  в    бюджетній сфері,  встановлення можливості укладання довгострокових договорів на     продаж тепла, що вироблено з альтернативних джерел, для бюджетних установ; (2 кв  2015 року)

7.4. Надання  органам  місцевого  самоврядування  повноважень  встановлювати  ціни  на    теплову енергію, що вироблена із альтернативних джерел енергії (до певного обсягу     виробництва),  здійснення  ліцензування  суб’єктів  виробництва  теплової  енергії  із      альтернативних джерел енергії  місцевими  державними адміністраціями (до певного    обсягу  виробництва).  Залишення за національною  комісією,  що  здійснює  державне  регулювання   в  сферах    енергетики     та  комунальних      послуг,     повноважень   з     ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних джерел та встановлення    цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва); (2 кв 2015 року)

Опубліковано в рубриці Законодавство

Ваш коментар