Основна діяльність ОСББ не передбачає одержання прибутку

b_photoДержавна фіскальна служба України роз’яснює:

 Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.05 № 76, житлово-будівельний кооператив (далі – ЖБК) – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі об’єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Статтею 1 Закону України від 29 листопада 2001 року № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон №2866) визначено, що об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – це юридична особа, утворена власниками для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. Статтею 4 Закону № 2866 передбачено, що основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання. ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об’єднання.

Відповідно до норм ст. 22 Закону № 2866 кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм комунальні послуги, згідно з укладеними договорами можуть надходити на рахунок ОСББ для накопичення і подальшого перерахування підприємствам, організаціям, які надають ці послуги.

Якщо ЖБК та ОСББ внесені органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, то відповідно до п.157.8 ст.157 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року  №2755-VI  (далі – ПКУ) від оподаткування звільняються доходи таких неприбуткових організацій, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Підпунктом 157.15 ст.157 ПКУ визначено, що під терміном ”основна діяльність” для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

Водночас абзацом другим п.157.11 ст.157 ПКУ передбачено, що у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені, зокрема, за нормою пункту 157.8 цієї статті, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Отже, основна діяльність ЖБК та ОСББ, які з метою звільнення від оподаткування окремих видів доходів включено в Реєстр неприбуткових організацій та установ, не передбачає одержання прибутку.

Таким чином, виконання зазначеними неприбутковими організаціями функцій з укладання договору з підприємствами – постачальниками комунальних послуг і здійснення розрахунків за надання таких послуг не може розглядатись як господарська діяльність.

Грошові кошти, які надходять до ЖБК та ОСББ від мешканців, що оплачують вартість спожитих комунальних послуг, для наступного їх перерахування підприємствам-постачальникам, а також кошти, які отримані від  органів місцевого самоврядування на погашення різниці вартості комунальних послуг для пільгових категорій населення, не можуть розглядатись як прибуток, отриманий такими організаціями від господарської діяльності, та відповідно такі суми коштів не підлягають обкладенню податком на прибуток згідно з п.157.11 ст.157 ПКУ як дохід із джерел інших, ніж визначені п.157.8 ст.157 ПКУ.

Опубліковано в рубриці Роз'яснення

2 коментарі до Основна діяльність ОСББ не передбачає одержання прибутку

  1. Саша

    А на такую организацию можно подать в суд?

  2. admin

    Можно.

Ваш коментар