Як створити у своєму багатоквартирному будинку ОСББ відповідно до нового Закону?

завантаженняЯк вже повідомляли різні ЗМІ, з 1 липня вступає в дію новий Закон України, який регламентує порядок створення ОСББ.

До  уваги  всіх зацікавлених осіб  цей порядок викладається нижче:

Для створення ОСББ скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка  складається  не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень у будинку.

Повідомлення  про  проведення установчих зборів направляється в письмовій формі і вручається  кожному співвласнику(власнику квартири чи нежитлового приміщення) під розписку або шляхом поштового відправлення   (рекомендованим   листом)  не  менше  ніж за 14 днів до дати проведення установчих  зборів.  У   повідомленні   про проведення  установчих  зборів  зазначається,  з  чиєї  ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і  місце  проведення  обираються  зручними  для більшості можливих учасників зборів.
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість  голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або  нежитлового  приміщення  співвласника  у загальній площі всіх квартир  та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

(від автора : кількість голосів – це загальна площа квартири. Тобто, власник 3-х кімнатної квартири, де площа складає 75м2  має 75 голосів, власник однокімнатної  з 30м2 – має 30 голосів і так далі. Якщо будинок має загальну площу квартир 4000м2, то 2001м2  голосів- «за»  достатньо для створення ОСББ)

Рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо  в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення   не   набрано   кількості   голосів   “за”  або  “проти”, проводиться письмове опитування  співвласників, які не голосували на установчих зборах.
Рішення  приймається  шляхом  поіменного голосування. Під час підрахунку  голосів  враховуються  і голоси, подані співвласниками під  час  проведення  установчих  зборів, і голоси, подані під час
письмового  опитування.  Рішення  оформляється  особистим підписом кожного,  хто  проголосував, із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”).

Установчі збори  приймають рішення про створення об’єднання і  затверджують його статут.   Установчі  документи  об’єднання  підписує  голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

Письмове  опитування  під  час  установчих  зборів об’єднання проводиться    у  такому   порядку:

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів “за” не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням.

Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання – це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти “за”, “проти” . Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.

Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання “так”, “ні”, особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Державна  реєстрація ОСББ  проводиться  у порядку,  встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.  Об’єднання  вважається  утвореним  з  дня його державної реєстрації.

 

 

Опубліковано в рубриці Законодавство, Новини

2 коментарі до Як створити у своєму багатоквартирному будинку ОСББ відповідно до нового Закону?

  1. Алена

    Вопрос автору по Вашему комментарию -(від автора : кількість голосів – це загальна площа квартири. Тобто, власник 3-х кімнатної квартири, де площа складає 75м2 має 75 голосів, власник однокімнатної з 30м2 – має 30 голосів і так далі. Якщо будинок має загальну площу квартир 4000м2, то 2001м2 голосів- «за» достатньо для створення ОСББ)
    – если в новострое права собственности зарегистрированы только на 90% квартир и неж.помещений, то есть у остальных – нет собственников и нет данных по площадям – как в этом случае считать голоса? Можно на примере: общая площадь дома 10 тыс.кв.м, владельцы квартир с зарегистрированным правом собственности владеют совокупно – 8 тыс.кв.м. Как в этом случае расчитать голоса одного владельца квартиры 40 кв.м? Спасибо

  2. admin

    Точно также и считать: 40м2 = 40 голосов. В доме на 10тис.м2 для определенных решений (способ управления, размер взносов и т.д.) необходимо 7500 голосов, по другим – необходимо 50% +1, то так и считайте по м2. Остальные пока неизвестные 2000 м2, когда зарегистрируються, тогда и начнут голосовать.Пока этими голосами владеет застройщик. Вот он и голосует (или не-).

Ваш коментар