Дозволи в ОСББ від Держгірпромнагляду

Держгірпромнаглядом України опрацьовано протокольне рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із утворенням та функціонуванням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, зокрема,  в частині необхідності отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі на експлуатацію ліфтів, що встановленні в будинках ОСББ.

Роз’яснення

На виконання протокольного рішення від 14 грудня 2011 року № 92 засідання Кабінету Міністрів України, щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з утворенням та функціонуванням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), зокрема в частині необхідності отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі на експлуатацію ліфтів, що встановлені в будинках ОСББ Держгірпромнагляд України повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Стаття 1 Закону України «Про охорону праці» визначає, що роботодавець – це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Згідно із статтею 2 Закону України «Про охорону праці» дія цього закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Спеціальним законодавчим актом, що регулює правові та організаційні засади функціонування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон).

Під терміном «об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» Закон розуміє юридичну особу створену власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. 

При цьому термін «неподільне майно» Законом вжито у значенні, як неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень,конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку.

У свою чергу, до технічного обладнання багатоквартирного будинку Законом віднесено інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло -, водо -, газо -, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовиведення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).

Відтак, відповідно до статті 4 Закону основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні ним функцій, що забезпечують, у тому числі, належне утримання будинку.

При цьому стаття 18 Закону встановлює імперативну норму, що ОСББ відповідно до цього Закону та статуту зобов’язане забезпечувати належний санітарний, протипожежний, і технічний стан неподільного майна та загального майна, що належать членам об’єднання.

Одночасно слід зазначити, що стаття 4 Закону визначає, що ОСББ може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.

Таким чином, якщо ОСББ, для управління, утримання і використання неподільного та загального майна та виконання обов’язків, щодо спільного утримання багатоквартирного будинку не використовує найману працю під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки, то норма, про отримання документу дозвільного характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки, на ОСББ не поширюється.

Опубліковано в рубриці Роз'яснення, Роз'яснювальні листи

Ваш коментар